5. THE CLAN ANNIVERSARY

Něco málo o nás

Jsme oficiálně registrovaný, motorkářský kolečkový klub The Clan respektující MC scénu a její pravidla. Založení našeho klubu je ve městě Louny a přesto se naši členové schází z širokého okolí Ústeckého kraje. Většinu společného času trávíme v sedle motorek, na společných klubových akcích, ale také již tři roky pomáháme spřátelenému MC klubu - Full of energy - při pořádání jeho srazů.

Naše logo

Naše logo je složeno z hada a přesýpacích hodin. Jak si můžete na obrázku všimnout, tak si had požírá vlastní ocas. Toto zobrazení je převzato z jednoho z nejstarších, mystických symbolů na světě, zvaného OUROBOROS.

Ouroboros udává hned několik významů z různých oblastí života a existence, které se mohou prolínat. Přímo vyobrazený had požírající svůj vlastní ocas symbolizuje opakující se, neboli cyklickou povahu Vesmíru. Tvorba x zničení, nebo život x smrt. Což nám ve zkratce říká že život a smrt jsou úzce propojeny a že bez života není smrti a bez smrti není života.

Dále také požírání vlastního ocasu znamenalo nekonečno a v souvislosti s tím nesmrtelnost. Proto se v historii začalo používat ve spojení s OUROBOROSEM heslo EN TO PAN (vše je jedinečné).

Tím se dostáváme k závěru a vysvětlení proč zrovna logo jaké máme. V našem logu je zahrnuto nekonečné spojení našeho klubu, nesmrtelnost našeho klubu a tak jako každý i náš klub je zcela JEDINEČNÝ.

ETP!

Vývoj našeho loga