JÍZDA V KOLONĚ

Pravidla jízdy ve skupině

Jízda ve spořádané koleně (ve tvaru) je jediný bezpečný způsob cestování většího počtu jezdců. Nezáleží, zda se jedná o skútry, choppery, cruisery, bzíkavky či směs národních písní různých kubatur. Pravidla jízdy v koloně by měl znát každý jezdec a 100% je dodržovat. Není zde prostor na to udělat chybu. Pokud chybu uděláš, většinou ohrozíš velkou část kolony. To pochopitelně nikdo z nás nechce. Když jedeš v koloně tak pravidla dodržuješ ať jsi rebel nebo krotký beránek. Každá chyba ohrozí bráchu, kamaráda či jezdce, se kterým jedeš kolo na kole. Tyto pravidla vznikla před spousty let a fungují skvěle. Pokud se všichni v koloně tímto řídí, můžeš vyrazit na vyjížďku i s naprosto neznámými lidmi a jsi v bezpečí.

Uspořádání kolony

Jezdci v koloně (skupině) vytvoří dvouřadou formaci s uspořádáním cik –cak. Rozmístění a rozestup je jasný

 

 

 

 

 

 

 

 
Jízda v zástupu

Na úzké silnici nebo tam, kde není možné z jiných důvodů jet ve dvojstupu (cik-cak) přejde kolona samovolně v jízdu v zástupu s použitím metody zipu. Vzdálenost mezi jezdci se prodlouží. Jakmile to situace dovolí tak se kolona opět s použitím principu zipu vrátí do dvojstupu a zkrátí jízdní rozestupy. K této změně dává pokyn Road Captain.

První jezdec vede kolonu, je vedoucím jezdcem (Road Captain) a jede vždy v levém pásu kolony. Vidí tak v zrcátku celou kolonu a má přehled i o předjíždějících autech včetně těch protijedoucích.

Druhý jezdec jede v pravé řadě za RC s vteřinovým intervalem.

Další jezdci zabírají střídavě levé a pravé místo v jízdním pruhu tak, aby měli zhruba dvouvteřinovou vzdálenost od jezdce před sebou, a tedy vteřinovou vzdálenost od jezdce šikmo před sebou. Během jízdy dodržuj rozestupy i svoji stopu. Hlídej si vzdálenost jezdce jedoucího za tebou. Neujeď mu tak daleko, že by ztratil kontakt s kolonou. V případě, že jezdec za tebou výrazně zpomalí (porucha), nesmíš mu ujet. Jezdci za ním ho neobjíždí a nepokračují dál. Pokud se někdo z kolony „ztratí“, není to jeho chyba ale chyba jezdce jedoucího před ním a všech ostatních, kteří jeli za ním.

Poslední jezdec (zadní střelec, Tail Gunner) si jezdí na které straně chce (je aktuálně potřeba). Mění svoji polohu podle momentální potřeby a situace. Jeho práce je dohlížet na kolonu, popřípadě se starat o jezdce, který z nějakého důvodu zastavil.

Tenhle způsob řazení jezdců dává dostatek prostoru pro bezpečné manévrování (žádné motocykly nejedou v jednom okamžiku vedlesebe). Navíc, takové seskupení mašin nedává mnoho možností autům vjíždět do kolony motorek. Pokud se však nějaký odvážlivec rozhodne do kolony vjíždět, nebraň mu v tom. Případná srážka by byla fatální pro celou kolonu.

Někomu vyhovuje více jízda vlevo u středu silnice, jinému vpravo u krajnice a někdo jezdí, kde je místo. Už při řazení do kolony na to mysli a zařaď se tam kde ti to vyhovuje. Budeš se cítit lépe a neohrozíš kolonu.

Road Captain – Vedoucí jezdec – první jezdec

Road Captain vede kolonu je nejdůležitější člen skupiny. Jeho jízda a rozhodnutí určuje, jak jede celá kolona. Jeho práce začíná dlouho před odjezdem naplánováním trasy a končí teprve až zaparkováním motorek v cíli. Road Captain určuje pořadí jezdců v koloně, rychlost a směr jízdy, rozhoduje o zastavení celé skupiny u čerpacích stanic, restaurací, odpočívadel, vybírá místo pro krizové parkování. Pečlivě zvažuje a rozhoduje, kdy a kde může kolona bezpečně předjíždět. Vede kolonu tak, aby jela rovnoměrnou rychlostí, neroztrhala se, jela bezpečně. Musí sledovat stav silnice před kolonou a stav kolony za sebou. Musí vědět, jak je kolona dlouhá, řídí odbočování, předjíždění, změnu jízdních pruhů, výjezdy z dálnice, parkování. Jeho úkolem je zajistit maximální bezpečnost skupiny a držet celou formaci pohromadě. Musí včas upozornit na změnu směru, aby se všichni jezdci stačili zařadit do odbočovacího pruhu a zareagovat na změnu situace.

Před odjezdem vydává Road Captain pokyny:
* stručně připomene povinnost ukázněné a disciplinované jízdy.
* pokud někdo pravidla bere laxně nebo se dopouští opakovaně chyby, tak mu to jmenovitě připomene.
* seznámí jezdce se signály, které bude za jízdy používat.
* upozorní, že každý v koloně, bez ohledu na signály je povinen sledovat cestu a jet samostatně.
* jednotlivec odpovídá za to, že nevlítne do jezdce před sebou nebo vedle sebe a za to, že neztratí jezdce za sebou.
* určí pořadí jezdců v koloně.
* jezdce s malými zkušenostmi nebo jezdce jezdící pomaleji zavěsí za sebe.
* zkušení jezdci se řadí samostatně do kolony.
* seznámí všechny kam kolona jede (cíl) a místa kde bude zastavovat.
* připomene zásadu „sleduj jezdce za sebou a když ho nevidíš tak zastav.“
* určí posledního jezdce, dobrý jezdec znalý trasy a schopný zajistit pomoc pro jezdce s poruchou stroje.
* dohodne si s posledním jezdcem signál připravenosti kolony k odjezdu a jednání při přetržení kolony.
* před odjezdem kolony překontroluje, zda jsou za ním určení jezdci.
* po signálu posledního jezdce, že jsou všichni jezdci připraveni, odjíždí sníženou rychlostí.
* teprve když všichni jedou a kolona se seřadí tak akceleruje na dohodnutou rychlost

Tail Gunner – zadní střelec – poslední jezdec

Zadní jezdec je prodloužené oko Road Captaina a zodpovídá za bezpečnost kolony ze zadní strany. Nemá určené pevné místo ve formaci vpravo či vlevo, zvolí svoji pozici dle aktuální potřeby. Stejně tak podle situace může zvětšit odstup od jezdce před sebou. Sleduje formaci a jízdu členů kolony. Ty, kteří nedodržují pravidla v jízdě kolony napomene a upozorní Road Captaina. Hlídá zejména předjíždějící vozidla a vozidla která se jeví tak, že jsou řízena agresivním řidičem. Při jízdě na silnici se dvěma a více pruhy navíc sleduje vedoucího jezdce a jakmile ten přejede do vedlejšího pruhu přejíždí současně s ním, tím uzavře zezadu kolonu. Umožní ostatní jezdcům změnit jízdní pruh a omezí nebezpečí zezadu náhle přijíždějících vozidel. Tím zamezí vjezd jiných vozidel do kolony. Jeho povinností je postarat se o odpadlé jezdce a informovat Road Captaina. Při odjezdu kolony z místa zastavení se řadí na poslední místo a když zjistí, že všichni jsou připraveni k jízdě, dá vedoucímu jezdci signál k odjezdu. Pozor, čím delší kolona tím je činnost posledního jezdce náročnější. Road Captain má přehled zhruba o 8-10 motorkách za ním, vzdálenější jezdce nemá šanci moc kontrolovat.

Méně zkušení jezdci

Jezdci s menšími jezdeckými zkušenostmi, jezdci, kteří nemají zkušenosti s jízdou v koloně a jezdci zvyklí jezdit výrazně pomaleji, než je dohodnutá rychlost jízdy kolony jsou vedoucím jezdcem zařazeni na pozice těsně za ním a jsou povinni toto místo dodržovat. Je-li to zapotřebí jsou před jízdou poučeni podrobněji. Rychlost a styl jízdy kolony přizpůsobí Road Captain schopnostem těchto jezdců. Nejslabšímu jezdci kolony se přizpůsobuje celá kolona.

Dorovnání výpadku v koloně

Vypadne-li jezdec z kolony z jakéhokoliv důvodů je zapotřebí mezeru co nejdříve vyplnit. Děje se to tak, že jezdec jedoucí v řadě za odpadlým jezdcem se dotáhne na jeho místo, předjede tedy jezdce jedoucího ve vedlejší řadě před ním. Je nepřípustné vyplnit mezeru přejetím z řady do řady (z pravé řady do levé a naopak), je to nebezpečný manévr pro celou kolonu. Nemluvě o tom, že se pak takto nebezpečně musí zachovat každý jezdec v koloně.

Chování jednotlivce – jezdce v koloně

Jízda v koloně vyžaduje kázeň a disciplínu. Je to sice ohraná písnička a „tvrdému“ motorkáři přeci nikdo nebude nic poroučet, ale pokud chceš zůstat celej, dodržuj to. Rychlost kolony je obvykle 90-110 km/hod. Na dlouhých a přehledných úsecích i rychleji, ale jízda je to náročná a je nutné jet tak aby byla bezpečná. Každý jezdec jedoucí v koloně odpovídá za svoji jízdu, za svoji bezpečnost a za bezpečnost jezdců okolo sebe. Pravidla jízdy v koloně jen zvyšují míru bezpečnosti, ale nesnímají z nikoho žádnou zodpovědnost. Uvědom si, že jízda v koloně je náročnější než samostatná jízda, a proto musíš o hodně víc sledovat silnici a ostatní jezdce. Zvlášť je nutné pečlivě sledovat jezdce před sebou a vedle sebe. O jezdce za sebou se můžete starat méně, nesmíš ho jen ztratit, stará se on o tebe.

Jízda kolony ve městě:

Průjezd městem je pro kolonu velmi náročný. Před městem je zapotřebí kolonu zpomalit a zkrátit jízdní odstupy na minimum. Doporučuje se dohodnout si místo srazu za městem pro případ, že se kolona roztrhá. Riziko roztržení kolony roste s její délkou. Největší riziko je zejména při odbočování z vedlejší na hlavní a při průjezdu kolony přes křižovatku řízenou světly. Schopnost vedoucího jezdce sledovat kolonu za sebou je značně omezena. Je nutné, aby všichni věděli, kam se jede a doporučuje se znát místo za městem, kde se jezdci sejdou, když se kolona ve městě rozsype. Nejsložitější je to především v cizině ve velkém a úplně neznámém městě.

Semafor – řazení při zastavení na červenou

Při zastavení se jezdci kolony řadí do dvojstupu ve stejném pořadí, jaké mají v koloně s minimálními odstupy. Pokud kolona stojí na červenou – všichni jezdci sledují semafor. Pouze když všichni sledují semafor je možné po naskočení zelené odjet prakticky v jednom „chumlu“. Pokud kolona neodjede na zelenou v jednom „chumlu“, je na víceproudé silnici více nežli jisté, že do kolony vjedou auta a kolonu tím pádem roztrhají.

Přechod z jízdního pruhu do druhého

Při cestování po víceproudé silnici či dálnici může být občas nutné změnit jízdní pruh. Změnu jízdních pruhů VŽDY zahájí Road Captain. Na tuto situaci zareaguje poslední jezdec a uzavře vjetím nový jízdní pruh. Tím zabezpečí volný vjezd všech jezdců kolony do nového pruhu. Jezdci skupiny se řídí dle prvního jezdce.

Povel pro posledního jezdce


 

 

 

 

 


Poslední jezdec uzavírá nový pruh


 

 

 

 

 


Road Captain vyjíždí do bezpečného pruhu


 

 

 

 

 


Ostatní jezdci přejíždějí do nového pruhu


 

 

 

 

 

 Návrat do jízdního pruhu je obdobný, ale s opatrností a dostatečnou vzdáleností před předjížděným vozidlem.

Předjíždění

Kolona se pohybuje většinou ustálenou rychlostí prakticky shodnou s rychlostí ostatních vozidel na silnici, tím se automaticky sníží počet situací, kdy někdo cizí předjíždí kolonu a také situací kdy naopak kolona předjíždí pomalejší vozidlo. Někdy se tomu nedá vyhnout. Když nás předjíždí cizí vozidlo je nejlépe mu předjíždění umožnit, uhnout vpravo a rukou naznačit, že o něm víte. Čím dřív nás předjede tím lépe. Složitější je opačná situace, když se na silici najde loudal nebo pomalý kamion. Kolona prostě musí předjet. Pozor, je to obtížný a zdlouhavý manévr. Road Captain musí začít předjíždět teprve tehdy kdy má naději, že v krátkém čase budou moci postupně předjet všichni jezdci. Je při tom třeba brát ohled na méně zkušené jezdce. Při předjíždění maximálně využij akceleraci motorky, předjedeš v co nejkratším čase a rychle pokračuj co nejdál před předjížděné vozidlo, necháš tím prostor pro ostatní jezdce, aby měli dost místa na zařazení před vozidlo. Ti, kteří už předjeli vidí o hodně dál zda se neblíží protijedoucí vozidlo a je tedy praktické dát jezdcům za sebou zdvižením ruky signál, že je silnice volná. Pozor, je to jen upozornění, nikoliv pokyn předjížděj bezhlavě. Po předjetí se kolona rovná zpět do tvaru.

Parkování motorek

Motorky se parkují v naprosté většině případů zadní částí ke krajnici, obrubníku nebo okraji cesty. Je to důležité pro hladký odjezd z parkoviště, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům při řazení do kolony pro následnou jízdu. Způsob a místo parkování určuje vždy Road Captain a ostatní se mu přizpůsobí, následují ho.

Tankování

Tankování je vždy „radost“ a asi se nikdy nestane, že při začátku jízdy budou mít všichni plnou nádrž. Pamatuj, že musíš před společnou jízdou natankovat nebo mít dostatek paliva k prvnímu společnému tankování. Tankuje se na pokyn Road Captaina, nejlépe po 150 km, není-li dohodnuto jinak. Záleží to na tom, kdo ujede nejméně na plnou nádrž. Při tankovací zastávce každý natankuje plnou nádrž a vyčůrá se. Za jízdy kolony není možné splnit každému jeho individuální přání.

Signály a jejich předávání

Dnes je již spousty signálů, skoro jako písmen v abecedě, ale málokdo je zná a občas se i špatně rozeznávají a může dojít k záměně či špatnému pochopení. Z toho důvodu doporučuji používat jen ty základní a spolehnout se, že je všichni pochopí. Stále platí, že v krizové situaci není čas dávat nějaký signál, každý má plné ruce práce s řízením motorky. Pokud jezdec před tebou signál přesto dá, snaž se jej ihned opakovat pro jezdce za sebou, zpozorni, ale jednej podle toho, co vidíš. Na signál se nesmíš nikdy slepě spolehnout. Důležitý je signál pro jezdce před Vámi kdy jej chcete na něco upozornit – dává se troubením a blikáním světel.