Založení – Kolečkový klub

Kolečkový klub je motocyklový klub označený na levém prsu vesty znakem klubu do průměru 12 cm, který respektuje pravidla MC scény.

Kolečkový klub může založit libovolná skupina motorkářů. Minimální počet členů je šest a maximální počet členů limitován. Pravidla fungování klubu si každý klub určuje sám. Obvykle si každý nový klub sepíše své stanovy, zařídí clubhouse a označí se znakem ve tvaru doporučeném pro kolečkové kluby.

Představení klubu ostatním klubům působícím ve Vašem okolí je důležitým projevem respektu na České motocyklové scéně. Ideálním způsobem představení je navštívení nejbližšího nebo jiného spřáteleného MC klubu. Každý MC klub vás rád přijme, představí ostatním a posoudí, zda je váš znak v pořádku a také zda se neshoduje se znaky jiných, již existujících klubů. Počkejte tedy na schválení a investujete do nášivek a další propagace vašeho klubu.