Informace tradičních MC klubů ČR - Označování motocyklových klubů

Koncem minulého roku a v roce 2014 došlo k dohodě mezi MC kluby v ČR a několika konkrétně specifikovanými moto kluby o možnosti nosit označení klubu na zádech vesty nebo bundy. V současné době vyvstalo kolem této problematiky mnoho nejasností a u mnoha motocyklových klubů vznikl mylný dojem, že dosavadní systém označování klubů skončil. Mimo to se objevilo několik nových policejních moto klubů, které označení na zádech ve stylu MC klubů používají též. Aby nedocházelo k nedorozuměním, dává MC scéna ČR oficiální informaci k této problematice.

Policejních moto kluby většinou označované LE MC a někdy ještě diamantem 99 % mají tradici na celém světě, řídí se svými, zcela jinýmipravidly a kromě toho, že používají téměř stejný systém třídílného „rockeru“ na zádech, nemají s MC scénou nic společného. V ČR tyto kluby nemají u tradičních MC klubů žádný respekt a na námi pořádané akce přístup. Dosud na území ČR fungovali pouze Black Dogs LE MC, dále vznikli Blue Knights Czech Republic, Kohortes Equites Praetoriani LE MC a následovat budou zřejmě další (moto klub IPA..). Tyto organizace mezi sebe přijímají pod různými záminkami i motorkáře, kteří s policií a dalšími státními represivními složkami nemají nic společného a pravidla pro členství si pružně přizpůsobují rozdílně od pravidel ve světě. 

Výsledkem této neprůhledné situace je často rozčarování „civilních“ žadatelů o členství v těchto klubech, z jejich následného vnímání zbytkem motocyklové veřejnosti. Usilovat o členství v těchto klubech znamená ZTOTOŽNIT SE S FAKTEM, ŽE OBCHÁZÍM TRADIČNÍ POSTUPY VZNIKU A FUNGOVÁNÍ TRADIČNÍCH MC A LEMC KLUBŮ.

Samostatnou kapitolou jsou nově vzniklí Legion Veterans VMC, kteří se profilují odlišně od LE MC, nejsou LE MC, ale jejich členem se může stát v podstatě kdokoliv. Veteráni tvoří pouze malou část klubu. Členy jsou mimo jiné také policisté, dokonce bývalí členové z Black Dogs LE MC. Pro tradiční českou MC scénu je jejich statut chápán jako totožný s LEMC, byť se takto neoznačují. MC scénu oslovili ve snaze docílit „nějaké dohody“. S policejními a podobně orientovanými kluby tradiční česká MC scéna nemá co řešit a k žádné dohodě s nimi NEDOŠLO A NEDOJDE.

Tím odpovídáme na otázku, jak je možné, že všechny tyto kluby nosí své „barvy“. Tradiční české MC kluby tyto organizace nezajímají. S MC
scénou a obecně s moto scénou podle nás nemají nic společného. Pouze se pod záštitou státních orgánů nacpali někam, kam nepatří. Respekt tradiční české MC scény patří pouze klubům označeným nášivkami na přední straně vesty a schváleným značkovým klubům.

MC kluby v ČR vyšly vstříc a učinily dohodu s některými moto kluby o možnosti používat zádová označení. Základním pravidlem je, že se jedná o kluby příslušné ke konkrétní značce motocyklu a většinou se jedná o kluby, které mají chaptery stejného zaměření v zahraničí a pořádají společné akce. Mohou používat logo klubu na zádech, pokud jezdí na motocyklu klubové značky, logo je jednodílné o průměru do 25 cm a na přední straně vesty nenosí označení s názvem klubu a funkcemi. Takový klub může oslovit libovolný MC klub, předložit vzor loga, a pokud není podobné stávajícím klubům, je na základě těchto pravidel možná dohoda. Tedy shrnuto, k žádnému uvolnění pravidel a zvykům v označování moto klubů na české scéně nedošlo!

Aktuálně můžete vidět „barvy“ na zádech u těchto klubů: Jawa klub Praha, HOG, Harley Davidson club Praha, Harley Davidson club Moravia a Harley Davidson club Ostrava, Valkyria Riders Club, Vulcan Riders, Honda Shadow Owners Club, Victory Owners Club Czech, Stars Riders Czech Republic a Magna Riders Owner Club Czech Republic.


Tradiční česká MC scéna rovněž neuznává „fungování“ Outlaws MC Czechia. Tento „klub“ přišel o své právo nosit barvy (které na území ČR ani nikdy neměl) 23. 3. 2012 dobrovolným odevzdáním klubových vest. Fakt, že i přes tuto událost Outlaws MC Czechia své působení na území ČR neukončil, chápeme jako projev zbabělosti a nerespektování pravidel tradičních MC. Přítomnost těchto „trucpart“ byť označených barvami mezinárodních 1% klubů na území republiky není vítána.

Nikdy nic dobrého klubové scéně a moto-scéně obecně v této malé zemi nepřinesla a nepřinese viz. události z 6. 10. 2013 v Libině.